Goteras en una cubierta no transitable

Goteres una coberta no transitable

Segons una pàgina d’Internet, el 2011 les empreses asseguradores van comptabilitzar que es produïa un incendi industrial cada 29 minuts. Podem imaginar-nos els danys econòmics que aquests incendis van causar a les empreses damnificades. Però els incendis no són l’única causa de pèrdues greus per a les empreses que compten amb naus industrials. Tempestes acompanyades de forts vents, nevades inesperades, accidents amb carretons elevadors …

Alguns d’aquests accidents són inesperats (com podria ser una nevada que diposita quaranta centímetres de neu al sostre d’una nau en poc temps), altres es deuen a la baixa qualitat dels materials utilitzats en la seva construcció. També hi ha el cas de les imprudències dels operaris (potser en manejar maquinària dins dels recintes), defectes en la instal·lació elèctrica que sorgeixen pel pas del temps o un mal manteniment. Aquests últims són accidents que es poden evitar. Pensem en les goteres en naus industrials. Aquesta situació pot ser degut al fet que els elements d’impermeabilització que es van utilitzar en la construcció de la nau s’han anat deteriorant amb el temps. Quan observem les primeres goteres, és el moment de solucionar el problema. Les goteres en una coberta no transitable, com poden ser les de certes naus industrials, requereixen d’un equip especialitzat en impermeabilitzacions. Les goteres en una coberta no transitable es deuen a diversos factors en funció dels elements que la componen. No és el mateix una coberta plana amb protecció de grava que una coberta deck, que a més compten amb una mica d’inclinació. En alguns casos caldrà repassar la tela asfàltica fins a trobar el lloc pel qual s’està filtrant l’aigua i reparar-la o canviar-la i en altres el que s’haurà de canviar seran les plaques prefabricades que conformin la base de la coberta. Tinguem la coberta que tinguem, les goteres en una coberta no transitable han de ser corregides el més aviat possible. De no fer-ho així, els elements que hi hagi a l’interior de la nau es poden veure afectats (ja siguin elements que estan emmagatzemats o material d’oficina, com ordinadors, que es poden veure afectats per l’aigua que cau del sostre), i generar pèrdues que , aquestes si, podrien haver-se evitat.