tipos de impermeabilización

Tipus d’impermeabilització

Reflexió interna total. Aquest terme s’utilitza en òptica per parlar de com un raig de llum travessa certs mitjans en condicions concretes. Usant com a base aquest fenomen Carles Buïgas va construir per a l’Exposició Internacional de Barcelona la font de Montjuïc. La idea era que els llums de colors travessessin els dolls d’aigua. La veritat és que és un espectacle impressionant, a més en la dècada dels vuitanta es va incloure la música en l’espectacle fent-ho encara més bell.

La construcció de fonts, com qualsevol lloc que hagi de contenir aigua, ha de ser molt meticulosa per evitar filtracions innecessàries que podrien causar el deteriorament dels fonaments i l’ensorrament de la construcció. És possible que per a quan es va construir la font de Montjuïc existissin empreses d’impermeabilització a Barcelona, ​​però la veritat és que els mètodes i tipus d’impermeabilització així com els materials a utilitzar han evolucionat molt des de llavors. Encara que hi ha molts tipus d’impermeabilització, per impermeabilitzar (valgui la redundància) fonts i piscines es busca un objectiu molt concret, aconseguir un got estanc. Per aconseguir-ho s’apliquen diverses capes de morter impermeabilitzant flexible. A les zones on es troben els conductes d’entrada i sortida d’aigua s’ha d’exercir especial cura en segellar bé totes les juntes i unions. Per aconseguir-ho s’utilitzen diferents productes com massilles, morters de reparació de ràpid enduriment, morters hidràulics o elàstics o productes hidroexpansivos. Així, els diferents tipus d’impermeabilització existents permeten treballar en moltes i molt diverses situacions aconseguint un acabat òptim. En aquest cas parlem de fonts però la impermeabilització abasta molt més, des teulades i cobertes industrials fins filtracions en sostres i parets domèstics.

El treball realitzat a la font de Montjuïc va ser excel·lent, no en va porta a peu des de 1929 (encara que es va restaurar poc abans dels Jocs Olímpics de 1992). Les empreses d’impermeabilització estan cada vegada més especialitzades i disposen de més opcions per tractar problemes de filtracions, humitats i goteres.